Інформація про заклад

/Files/images/SAM_8181.JPG

Гришівський навчально-виховний комплекс Сахновщинської районної ради Харківської області

(оновлено 05.01.2018)

Рік заснування 1916
Директор Гришівського НВК Майборода Ніна Василівна, освіта вища, за фахом вчитель української мови та літератури, «спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії». Заклад очолює з 1998 року.
Контингент вихованців У Гришівському НВК навчається 78 учнів, з них учнів 1-4 класів – 33 учні, 5-9 класів – 42 учні, 11 класу – 3 учні. У дошкільному підрозділу функціонує дві різновікові групи – 15 і 19 дітей у кожній. Випускників 9 класу – 12, 11 класу – 4.
Мова навчання Українська.
Профільне навчання Навчально-виховний процес здійснюється за універсальним профілем (11 клас – 3 учні).
Педагогічний колектив Педагогічний колектив нараховує 32 педагоги, з них 21 чол. має вищу освіту, 1 чол. – середню спеціальну, 3 чол. - бакалавра, 7 чол. - молодшого спеціаліста. «Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії» – 6 чол., «спеціаліст першої кваліфікаційної категорії» – 4 чол., «спеціаліст другої кваліфікаційної категорії» – 10 чол., «спеціаліст» – 1 чол. Педагогічне звання «старший учитель» має 1 педагог Журавський С. М., учитель фізики.
Забезпечення харчуванням Гарячим безкоштовним харчуванням забезпечено 4 учні початкових класів та 1 вихованець дошкільного підрозділу з малозабезпечених сімей. За рахунок батьківської плати харчуються 73 учні. За рахунок бюджетних та батьківських коштів харчуються 27 вихованців дошкільного підрозділу.
Творчий потенціал Педагогічний колектив працює над методичною темою «Підвищення якості навчально-виховного процесу з метою формування компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості в суспільстві». Даценко Ю. С., вихователь різновікової групи № 1 (дітей 2-го-4-го року життя) брала участь у І (районному) турі обласного конкурсу «Кращий вихователь Харківщини» у 2017 році, де зайняла І місце, та стала лауреатом ІІ (обласного) туру цього конкурсу.
Гурткова робота У НВК працює 9 гуртків: «Сучасні танці»; «Прикладна математика», «Весела англійська», «Умілі руки», «Спортивні ігри», «Бісероплетіння», «Цікавої фізики», «Народознавчий «Джерело», «Дивовижний світ фізики».
Підвіз учнів та вчителів До НВК потребують підвозу 44 учні, 9 вихованців дошкільного підрозділу та 20 педагогічних працівників із селища Сахновщина, с. Дар-Надежда, с. Івано-Слиньківка, с. Чорнолозка. Підвіз здійснюється шкільним автобусом.
Матеріально-технічне забезпечення До послуг учнів 10 навчальних кабінетів, 1 комп’ютерний клас (11 ПК), спортивна зала, волейбольний та футбольний майданчики, майстерня, їдальня. Бібліотечний фонд налічує – 19 792 примірники художньої та навчальної літератури.
Досягнення вихованців Учні Гришівського навчально-виховного комплексу брали участь у І (186 учнів) та у ІІ етапі (18 учнів) Всеукраїнських учнівських олімпіад з 12 навчальних предметів (із 16-ти). Результати такі: з трудового навчання та з економіки – 11 клас Апончук Олександр – І місце (вчителі Костиря А. В. та Котенко А. І.), з англійської мови 9 клас Ватраль Аміна – І місце (учитель Котенко А. І.); з історії, географії, української мови та літератури – 8 клас Ватраль Аміна – ІІ місце (учителі Комочкін І. І. та Ковальська А. І.); з біології – 9 клас Третяк Яна – ІІІ місце (учитель Лунюшкіна А. С.).
Всеукраїнський турнір юних журналістів

Гришевский учебно-воспитательный комплекс Сахновщинского районного совета Харьковской области

(обновлено 05.09.2017)

Год основания 1916
Директор Гришевского УВК Майборода Нина Васильевна, образование высшее, по специальности учитель украинского языка и литературы, «специалист высшей квалификационной категории». Заведение возглавляет с 1998 года.
Контингент воспитанников В Гришевском УВК обучается 78 учащихся, из них учащихся 1-4 классов – 32 чел., 5-9 классов – 42 чел., 11 класса – 4 чел. В дошкольном подразделении функционируют две разновозрастные группы – 15 и 16 детей в каждой. Выпускников 9 класса – 12, 11 класса – 4.
Язык обучения Украинский.
Профильное обучение Учебно-воспитательный процесс осуществляется по универсальному профилю (11 класс – 3 ученика).
Педагогический коллектив Педагогический коллектив насчитывает 32 педагога, из них 21 чел. имеют высшее образование, 1 чел. – среднее специальное, 3 чел. – бакалавра, 7 чел. – младшего специалиста. «Специалист высшей квалификационной категории» – 6 чел., «специалист первой квалификационной категории» –4 чел., «специалист второй квалификационной категории» –10 чел., «специалист» – 1 чел. Педагогическое звание «старший учитель» имеет 1 педагог Журавский С. Н., учитель физики.
Обеспечение питанием Горячим бесплатным питанием обеспечено 4 ученика начальных классов и 1 воспитанник дошкольного подразделения из малообеспеченных семей. За счёт родительской оплаты питается 73 ученика. За счёт бюджетных и родительских средств питается 27 воспитанников дошкольного подразделения.
Творческий потенциал Педагогический коллектив работает над методической темой «Повышение качества учебно-воспитательного процесса с целью формирования компетентностей, необходимых для успешной самореализации личности в обществе. Даценко Ю. С., воспитатель разновозрастной группы № 1 (детей 2-го-4-го года жизни) принимала участие в І (районном) туре областного конкурса «Лучший воспитатель Харьковщины» в 2017 году, где заняла І место, и стала лауреатом ІІ (областного) тура этого конкурса.
Кружковая работа В Гришевском УВК работает 9 кружков: «Современного танца», «Прикладной информатики», «Весёлого английского», «Умелые руки», «Спортивные игры», «Народоведческий «Источник», «Интересной физики», «Биссероплетения», «Удивительный мир физики».
Подвоз учащихся и учителей К УВК требуется подвоз для 44 учащегося, 9 воспитанников дошкольного подразделения и 20 педагогов из посёлка Сахновщина, с. Дар-Надежда, с. Ивано-Слиньковка, с. Чернолозка. Подвоз осуществляется школьным автобусом.
Материально-техническое обеспечение К услугам учеников 10 учебных кабинетов, 1 компьютерный класс (11 ПК), спортивный зал, волейбольная и футбольная площадки, мастерская, столовая. Библиотечный фонд насчитывает – 19 792 экземпляра художественной и учебной литературы.
Достижения воспитанников Учащиеся Гришевского учебно-воспитательного комплекса принимали участие в І (200 учеников) и во ІІ этапе (17 учеников) Всеукраинских ученических олимпиад по 11 учебным предметам (из 17-ти). Результаты таковы: по биологии – 9 класс Рясна Лилия – І место, 8 класс Третяк Яна – ІІІ место (учитель Гаврилова И. В.); по трудовому обучению – 10 класс Апончук Александр – І место (учитель Костыря А. В.); по математике – 9 класс Рясна Лилия – ІІ место (учитель Шпак В. М.); по правоведению – 9 класс Рясна Дарья – ІІ место (учитель Ванда Т. Н.); по географии – 8 класс Рясна Руслана – ІІ место (учитель Комочкин И. И.); по украинскому языку и литературе – 9 класс Рясна Лилия – ІІ место (учитель Ковальская Н. И.); по химии – 7 класс Комочкина София – ІІ место (учитель Сорокина Т. В.); по английскому языку – 9 класс Рясна Лилия – ІІ место (учитель Котенко А. И.). В ІІІ (областном) этапе олимпиад принимали участие по биологии Рясна Лилия и по трудовому обучению Апончук А., но призового места они не заняли. Команда Гришевского УВК заняла по итогам І (районного) этапа Всеукраинского турнира юных журналистов – І место (учитель Ковальская Н. І.), юных биологов – ІІІ место (учитель Гаврилова И. В.), турниров юных географов и юных историков – ІІ-е места (учитель Комочкин И. И.), юных математиков – ІІ место (учителя Шпак В. М. и Поставная Т. А.). В турнирах юных химиков (учитель Сорокина Т. В.), юных правоведов (учитель Ванда Т. Н.), юных физиков (учитель Журавский С. Н.) команда заведения принимала участие, но призовых мест не заняла.
Кiлькiсть переглядiв: 295

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.